Checkpoint

Ako ste krajnji kupac, možemo vam ponuditi izuzetno povoljne sisteme evidencije radnog vremena po principu "ključ u ruke". Znači možemo vam ponuditi kompletno rešenje koje obuhvata i opremu i softver koji je izuzetno fleksibilan i prilagodljiv vašim potrebama. Neke od glavnih prednosti našeg softverskog rešenja su:

NEMA JO-JO prijava-odjava na istom čitaču kao ni nikakvih dodatnih operacija, dugmića ili sl o čemu zaposleni treba da vode računa, već je njihovo samo da prinesu svoju ID karticu odgovarajućem čitaču (ulaz ili izlaz). Ovo takođe omogućava 100% pouzdanu informaciju bez mogućnosti zabune ljudskom greškom ili namernom manipulacijom. Na primer radnik X ujutro prijavi svoj dolazak na posao karticom. Popodne on ode a (namerno ili slučajno, svejedno) ne odjavi se karticom. Sutradan, on dolazi i regularno se prijavljuje da je dosao na posao. Sistem će evidentirati da se on pojavio prethodnog dana u vreme kada se prijavio, ali će mu računati 0 (slovima NULA) radnih sati za taj dan. A takav strog sistem vodi do veoma brzog povećanja radne discipline jer sistem automatski "kažnjava" nedisciplinovane radnike u svakoj varijanti neregularne prijave-odjave ili izostanka iste, bez potrebe da to neko naknadno kontroliše i evidentira. Kao ilustraciju ćemo navesti sledeća dva primera:

1. Radnik X se prijavljuje u 7h57m. Odlazi do kancelarije, raspremi se i posle par minuta počne da se pita da li se prijavio ili nije... I onda ode ponovo da se prijavi "za svaki slučaj" i obavi to u 8h:03m. Sistem evidentira tu njegovu prijavu "preko" one prethodne, samo beleži da je prijava pod faulom. Sta to znači? Dakle, kada dođe obračun radnog vremena taj radnik će imati tog dana evidentirano kašnjenje od 3 minuta... A kada se on požali da je on ipak bio tu ranije, nadležni može uvidom u njegove prijave-odjave da vidi da je on zaista imao i neku raniju prijavu preko koje se upisala konkretna prijava, ali ne i vreme, tako da mu može objasniti šta se desilo, tako da će radnik X morati da povede računa ubuduće da ne bi sam sebi pravio probleme. 2. Radnik X jednog dana se odjavi sa posla u 12h34m, i posle se desi da je u prolazu pored preduzeća pa "dobije iznenadni napad inteligencije" da iskoristi priliku pa da se odjavi taman kad je vec tu u 15h02m. Ali sistem u ovom slučaju neće prepisati njegovu odjavu "preko" prethodne, već će samo pribeležiti pokušaj ponovnog odjavljivanja. Tako da nesavesnom radniku ostaje odjava u 12h34m. U navedenim primerima kao i u svakom drugom slučaju slučajne greske ili namerne malverzacije, sistem će uvek vršiti preciznu evidenciju, ali parametre za obračun će uvek postavljati NA ŠTETU NEDISCIPLINOVANOG ZAPOSLENOG, bez ikakve potrebe za ručnom intervencijom operatera. Tako da konkretnom rukovodiocu ili operateru zaduženom za praćenje i obračun radnog vremena ostaje samo da gleda

Raznovrsne veoma kvalitetne izveštaje počev od detaljnog LOG-a svih evidentiranja odabranog zaposlenog, preko obračuna radnog učinka (vremena i zarade na osnovu zadatih parametara) kako odabranog zaposlenog, tako i svih zaposlenih u određenom sektoru preduzeća ili celog preduzeća. Na raspolaganju je takođe i izveštaj o kašnjenjima sa detaljnim pregledom dana i vremena kašnjenja kao i kumulativni izveštaj o kašnjenju svakog zaposlenog u smislu: Broj kašnjenja u zadatom periodu i prosečno kašnjenje. Isto takav izveštaj je dostupan i za svaki izlazak sa posla pre završetka radne smene.

Za veće sisteme je jako zgodan pregled "situacije prisustva" u realnom vremenu koji omogućava da se za svaki sektor može dobiti aktuelna (u tom trenutku) lista prisutnih ili odsutnih zaposlenih kao i pregled svih prijava-odjava zaposlenih npr. Neko traži nekog određenog, a vi imate uvid da je taj baš otišao na pauzu i da li se i kada vratio sa nje i sl.

Omogućava izuzetno fleksibilno podešavanje parametara obračuna kako radnog vremena tako i zarade zaposlenih.

PARAMETRIIZVEŠTAJIPostavite pitanje