@-mail serveri

Email je važan način komunikacije u poslu. U zadnje vreme sve veći broj kompanija izdvaja značajna sredstva (ne samo finansijska) da unapredi svoje email sisteme na web-bazirane usluge kao npr. Google Apps for Business. U vreme kada je svaka ušteda bitna, nije zanemarljivo uštedeti na takvom rešenju.

Međutim nije uvek sve tako idealno. Npr. korisnici iCloud email rešenja u Nemačkoj su odjednom bez upozorenja ostali bez push-email opcija, zbog tužbe po osnovu povrede patentnih prava od strane Motorole.

Ovde ćemo navesti 5 stvari o kojima treba da vodite računa u vezi hostovanja email sistema vaše firme.

1. Privatnost i bezbednost podataka uopšte

Hostovanje email sistema vaše kompanije na nečijim uslužnim serverima praktično znači da toj trećoj strani poveravate i poverljivost podataka koji cirkulišu kroz vaš email sistem, kao i svi email kontakti. Ako vaš email sistem hostujete kod kompanije koja se time bavi, a ona bude meta hakerskog napada, svi vaši kontakti i podaci iz email-ova mogu biti zloupotrebljeni na razne načine.

Blaži scenario bi bio da ta kompanija kao npr. Google promeni svoju politiku privatnosti. Ukratko u tom slučaju nikada niste potpuno sigurni u poverljivost vaših podataka.

Ako pak imate svoj sopstveni email server, ne zavisite od poslovne politike bilo koje treće strane, i možete biti sigurni u integritet i poverljivost vaše email korespodencije.

2. Poslovna politika

Ako imate sopstveni email server, imate i punu kontrolu nad podacima koji su na njemu. U zavisnosti od prirode vašeg poslovanja, politika čuvanja podataka može biti od krucijalne važnosti, naročito recimo u slučaju sudskog naloga za pristup vašim email-ovima. Imajući punu kontrolu nad time da email poruke budu uskladištene na serveru samo onoliko dugo koliko vi to želite, može biti odlučujuća prednost. A ako je vaš email sistem hostovan kod neke treće kompanije, na to ne možete da utičete.

3. Tehničke Mogućnosti

Web-bazirani email sistemi imaju tencenciju da se update-uju i menjaju karakteristike prilično često. Kada se dogodi da to utiče na neku karakteristiku/opciju koju koristite i na koju računate, ili se automatski dodaju neke opcije i mogućnosti koje ne želite, pa još morate da dodatno obučavate vaše zaposlene za korišćenje istih, sve to direktno negativno utiče na vaše poslovanje. Ako imate svoj email sistem, sami možete da odredite kada i koje opcije će biti unapređivane, dodavane ili uklanjane, direktno u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

4. Vreme dostupnosti email servisa

Kada koristite spoljne usluge za hosting vašeg email sistema, neodstupnost servisa može biti naročito frustrirajuća. Jako bitna stavka je garantovano vreme dostupnosti serverskog servisa. DIGIPRO nudi serverske servise za svoje klijente sa garantovanim vremenom dostupnosti ne manjim od 99.99% vremena 24h dnevno 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.

5. Potencijalno katastrofalni problemi

IP Adresa vašeg email servera može doći na black liste internet provajdera, što može uzrokovati nepremostive probleme u slanju vaše regularne email korespodencije. Ovo se relativno često sreće u poslovnim okruženjima, gde neki računar u kompaniji bude zaražen virusom pa počne da šalje enorman broj spam email poruka. DIGIPRO nudi svojim klijentima jedinstvenu mogućnost da ceo vaš email server sa sve postojećim podacima migrira na drugu IP adresu, i preusmeri MX record u roku od nekoliko minuta, u slučaju takve potrebe. I time se problem sa slanjem email-ova u takvoj situaciji otklonjen momentalno, umesto da se čeka po više dana kao što se radi u takvim situacijama.

Pročitajte višePostavite pitanje