Održavanje IT sistema

DIGIPRO vrši usluge kako direktno, tako i kroz zastupanje velikih IT kompanija na našem terenu. Možemo vam ponuditi razne outsource-ing opcije za održavanje vaših informacionih sistema, i to kako hardvera, računarskih mreža, alarmnih, protivpožarnih i sistema video nadzora, tako i softvera ili industrijskih elektronskih mašina.

Takođe u sklopu usluge održavanja IT infrastrukture, ili kao posebnu uslugu nudimo i usluge procene ugroženosti IT infrastrukture, projektovanje, implementaciju i monitoring bezbednosnih sistema IT infrastrukture vaše kompanije.

Pogodnost ovakvog angažovanja spoljne firme (nas) umesto korišćenja kadrovskih i tehnoloških resursa je prvenstveno u mnogostruko nižoj ceni angažovanih resursa, a na nama je da vam pružimo takav kvalitet usluge kao da imate svoju skupo plaćenu IT službu u svojoj firmi.

U domenu naših usluga je kompletan elektro servis vaše opreme (računari, štampači, moniori, UPS uređaji i sl.), kao i održavanje serverskih sistema, računarskih mreža, usluga automatskog kako redudantno-lokalnog tako i dislociranog backup-a i još mnogo toga.

Posebna oblast su Web tehnologije, gde vam osim šarenog i informativnog web sajta vaše firme, možemo ponuditi i izradu, implementaciju i održavanje složenih Web servisa po vašem zahtevu.

Servisne usluge

DIGIPRO vrši servisiranje PC računara, monitora, štampača, notebook/netbook računara. Takođe servisiramo i LCD/LED televizore. Ovlašćeni smo servis za VOX i VIVAX proizvode u garantnom roku, a vršimo servisiranje i svih ostalih brednova van garantnog roka. Osim kućnih elektronskih aparata, vršimo servis i reinženjering industrijske elektronike, i automatike uopšte.

Pročitajte višePostavite pitanje