VPN serveri

VPN (Virtual Private Network), je postalo veoma zastupljeno rešenje zadnjih godina.
VPN je u suštini privatna računarska mreža koja fizički koristi postojeću telekomunikacionu strukturu (telefonske linije, ADSL/DSL linije,kablovske linije, bežične konekcije itd). Međutim logički koristi tunelski protokol i bezbednosne procedure. VPN tehnologija omogućava kompanijama da njihove ustanove i zaposleni na različitim lokacijama bezbedno pristupaju centralnoj računarskoj mreži kompanije sa udaljene lokacije. A pritom je sva dokumentacija kriptovana i obezbeđena. Na sledećoj slici je prikazana shema VPN sistema:

DIGIPRO vam nudi uslugu instalacije i setup-a VPN servera za vašu kompaniju.

Osim inicijalnog postavljanja VPN servera, DIGIPRO vam nudi i konstantno održavanje, i stalno bezbednosno nadograđivanje vašeg VPN servera.

Postavite pitanje