PROXY serveri

PROXY server je računar koji radi kao posrednik između računara pojedinačnih korisika lokalne mreže i Interneta. U tom slučaju, prvi klijent koji pristui internetu i preuzme neki resurs kao npr. web stranicu, program, dokument, video ili audio fajl, ili bilo šta drugo, što je dostupno na različitim serverima na internetu, ti resursi osim što bivaju isporučeni klijentu, skladište se u memoriju proxy servera na njegovom hard disku. Svaki sledeći zahtev istog ili bilo kojeg drugog korisnika lokalne mreže za tim resursom sa interneta, ako je isti već snimljen na proxy serveru, isti će biti isporučen lokalnom korisniku direktno sa proxy servera, što je dvostruko korisno jer će resurs biti isporučen brže, i plus internet konekcija neće biti zauzeta/opterećena tim transferom. Ako konkretni resurs nije dostupan u lokalnoj memoriji proxy servera, ili je ažuriran od momenta smeštanja na proxy, on će biti preuzet sa interneta, prosleđen korisniku i (re)uskladišten na lokalnom hard disku proxy servera, na raspolaganju u slučaju da isti korisnik ponovo ili neki drugi korisnik zatraži. Time se značajno poboljšavaju performanse lokalne mreže kao i internet saobraćaja koji je rasterećen od "duplikata".

Osim toga, proxy server može da se koristi i za administriranje internet saobraćaja, tj. da se korisnicima neki sadržaji na internetu učine nedostupnim (princip "crne liste"), ili da im samo određeni sadržaji budu dostupni (princip "bele liste").

Npr. moguće je onemogućiti zaposlene da koriste facebook i slične za posao nerelevatne sadržaje u radno vreme. Ili u institucijama gde su korisnici interneta deca/đaci/studenti, da se onemogući prikaz nedoličnih/neprimerenih sadržaja.

DIGIPRO vam nudi uslugu instalacije i setup-a PROXY servera za vašu kompaniju.

Osim inicijalnog postavljanja PROXY servera, DIGIPRO vam nudi i konstantno održavanje, i stalno nadograđivanje vašeg PROXY servera.

Postavite pitanje