IT BEZBEDNOST

DIGIPRO nudi usluge procene rizika u IKT sistemima, kompletnu izradu projekta IKT bezbednosti, implementaciju, monitoring i evaluaciju IKT bezbednosti poslovnih sistema. Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u toj oblasti u svim fazama kako planskog uvođenja ili unapređenja IKT bezbednosti, tako i u reakcijama na incidente po pozivu. Možemo vam ponuditi razne outsource-ing opcije za uvođenje/unapređenje ili testiranje i održavanje vaših IKT sistema bezbednim od kako spoljašnjih tako i unutrašnjih rizika.

Pogodnost ovakvog angažovanja spoljne firme (nas) umesto korišćenja kadrovskih i tehnoloških resursa je prvenstveno u mnogostruko nižoj ceni angažovanih resursa, a na nama je da vam pružimo takav kvalitet usluge kao da imate sopstvenu skupo plaćenu službu IKT bezbednosti u svojoj kompaniji.

DIGIPRO CERT je od 2019. godine registrovan kod nacionalnog cert-a, što je potvrda naših kompetencija, u skladu sa važećim zakonom o informacionoj bezbednosti.

Po važećem zakonu pravna lica koja podpadaju pod dole navedene kategorije su obavezna da ili oforme svoj sopstveni CERT ispunjavajući uslove propisane zakonom, te sprovodeći zakonske odredbe, ili da za taj posao angažuju neki od spoljnih posebnih CERT-ova koji deluju na području Republike Srbije:

IKT sistemi od posebnog značaja su sistemi koji se koriste:
 1. U obavljanju poslova u organima javne vlasti;
 2. Za obradu podataka koji se, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, smatraju naročito osetljivim podacima o ličnosti;
 3. U obavljanju delatnosti od opšteg interesa i to u oblastima:
  1. Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije;
  2. Proizvodnja i prerada uglja;
  3. Istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distribucija nafte i prirodnog i tečnog gasa;
  4. Promet nafte i naftnih derivata; železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja;
  5. Elektronska komunikacija;
  6. Izdavanje službenog glasila Republike Srbije;
  7. Upravljanje nuklearnim objektima;
  8. Korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja);
  9. Proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme;
  10. Upravljanje otpadom;
  11. Komunalne delatnosti;
  12. Poslovi finansijskih institucija;
  13. Zdravstvena zaštita;
  14. Usluge informacionog društva namenjene drugim pružaocima usluga informacionog društva u cilju omogućavanja pružanja njihovih usluga.