Knjigovodstveni Software EnterCom

Tehnički program može biti instaliran na neograničen broj računara u preduzeću, i neograničen broj operatera može da radi nad jednom distribuiranom bazom podataka tog preduzeća.

Može da radi ravnopravno na Windows ili Linux operativnim sistemima, i ne zahteva nikakve dodatne licence za server baze podataka i sl.

Sve dostupne nadogradnje se automatski preuzimaju prilikom pokretanja programa sa našeg servera. Ovo praktično znači da u slučaju neke zakonske izmene propisa vezanih za knjigovodstvenu evidenciju, nećete čekati na našu intervenciju, izmene i dopune progama bivaju ažurirane na posebnom serveru i odatle su odmah dostupne svim našim korisnicima.

Automatsku instalaciju možete preuzeti sa naše download stranice.
Nekoliko ekranskih prikaza iz programa: